2019-2020

Aaj ki Shaam Baba Saheb ke Naam

Book Release-Souvenir

Dr. Ambedkar Pratibha Purashkar

Samvidhan Divas

Educational Tour-Kurukshetra

Parinirvan Divas